DICIPLINES-DISCIPLINAS


CATALÀ


Tant les distanciés i desnivells son orientatius i poden variar en funció de l'itinerari triat.


ELIT ..........................Swim-Run, Kayak, Escalada, Trail, BTT, proves de cordes, tir amb arc.

AVENTURA .............Swim-Run, Kayak, Escalada, Trail, BTT, proves de cordes, tir amb arc.

OPEN.........................Kayak, Escalada, Trail, BTT, proves de cordes, tir amb arc.

*En posteriors butlletins s'especificarà les proves a realitzar, així com la dificultat i el material necessari per fer-les. 


SWIM-RUN.
En aquesta secció es tindrà que nedar amb sabates posades i la motxilla amb el material obligatori per totes les disciplines.
per aquest motiu en obligatori que porteu una bossa estanca per evitar que es mulli el material que porteu a la motxilla.
Us de neoprè no es recomanable ja que les distancies que nedareu no superaran els 200 m però en el cas que el decidiu portar, així com si decidiu portar algun element de flotació o aletes, ho tindreu que transportar tota la secció i, possiblement, la secció següent.

ESCALADA
Hi haurà 3 graus de dificultat cada grau bonificarà amb un temps que s'informarà a la reunió tècnica.
Només es podrà fer sense peus de gat la via de menys nivell de dificultat.

PROVES DE CORDES
S'informarà en butlletins mes endavant.

TIR AMB ARC
Es tirarà tres fletxes cada component de l'equip. Bonifica en temps.

KAYAK
A la prova de kayak teniu que inflar els kayaks amb un inlador per equip que el proporciona l'organitxzació.
Podeu utilitzar els rems i armilles propis que tindreu que lliurar abans de les 9 del matí.
ESPAÑOL

Tanto las distancias como los desniveles son orientativos y puede variar en función del itinerario elegido


ELITE ..........................Swim-Run, Kayak, Escalada, Trail, BTT, pruebas de cuerdas, tiro con arco.

AVENTURA .............Swim-Run, Kayak, Escalada, Trail, BTT, pruebas de cuerdas, tiro con arco.

OPEN........................Kayak, Escalada, Trail, BTT, pruebas de cuerdas, tiro con arco.


*En posteriores boletines se especificará las pruebas a realizar, así como la dificultad y el material necesario para hacerlas.