PROGRAMACATALÀ

Tant els horaris com els llocs de recepció d'equips són provisionals i es poden modificar. S'avisarà.
Els mapes es lliuraran a la sortida de la primera etapa.

CATEGORIES ELIT I AVENTURA
DIVENDRES 21/04/2017

19:00 a 21:30 hores: Recepció d'equips i entrega de dorsals i documentació al Pabelló Munincipal de Balaguer EL MOLÍ DE L'ESQUERRÀ situació aquí
21:00 Presentació i Brifing a la sala d'actes de l' AJUNTAMENT DE BALAGUER (obligatori assistir 1 component com mínim)


DISSABTE 22/04/2017

07:00 hore
s: Trasllat d' equips al lloc de sortida.
07:00 a 9:00 entrega de mapes.
09:30 hores: sortida ETAPA 1.

DIUMENGE 23/04/2017
06:00 hores: tancament ETAPA 1
08:00 hores: Sortida ETAPA 2
13:30 hores: tancament de Meta 

14:00 hores: Dinar i ceremònia d'entrega de premis.CATEGORIA OPEN

DISSABTE 22/04/2017

19:00 a 21:30 hores: Recepció d'equips i entrega de dorsals i documentació al Pabelló Munincipal de Balaguer EL MOLÍ DE L'ESQUERRÀ situació aquí

21:00 Presentació i Brifing  (obligatori assistir 1 component com mínim)


DIUMENGE 23/04/2017

08:00 hores: Sortida 
13:30 hores: Tancament de Meta 


14:00 hores: Dinar i ceremònia d'entrega de premis.


ESPAÑOL


Los horarios  son provisionales y se pueden modificar. Se avisará el ultimo boletín informativo.
Los mapas se entregaran a la salida de la primera etapa.


CATEGORIAS ELITE Y AVENTURA
VIERNES 21/04/2017


19:00 a 21:30 horas: Recepción de equipos y entrega de dorsales y documentación en el Pabellón Municipal de Balaguer EL MOLÍ DE L'ESQUERRÀ situación aquí
21:00 Presentación y Brifing sala de actos del AYUNTAMIENTO DE BALAGUER (obligatorio asistir 1 componente como mínimo)


SABADO 22/04/2017

07:00 horas: Traslado equipos a lugar de salida. 

07:00 a 9:00 entrega de mapas.
09:30 horas: Salida ETAPA 1.


DOMINGO 23/04/2017
06:00 horas: Cierre ETAPA 1
08:00 horas: Salida ETAPA 2
13:30 horas: Cierre de Meta 
14:00 horas: Comida y ceremonia de entrega de premios.


CATEGORIA INICIACIÓN


SABADO 22/04/2017
19:00 a 21:30 horas: Recepción de equipos y entrega de dorsales y documentación en el Pabellón Municipal de Balaguer EL MOLÍ DE L'ESQUERRÀ situación aquí

21:00 Presentación y Brifing  (obligatorio asistir 1 componente como mínimo)DOMINGO 23/04/2017

08:00 horas: Salida 
13:30 horas: Cierre de Meta 
14:00 horas: Comida y ceremonia de entrega de premios.