dilluns, 24 d’abril de 2017

Classificació-Clasificación

Després de revisar les targes de fites ja que en la secció urbana hi va haver algúna disfunció, la classificació queda així.

Tras revisar las tarjetas de hitos ya que en la sección urbana fue algúna disfunción, la clasificación queda así.